We make plastics circular
Amsterdam

Shiftleader

Wat wij zoeken:

Voor Umincorp Plastic Recycling Amsterdam zijn wij opzoek naar een Shiftleader. Het doel van deze functie is het realiseren van de geplande productie van de vereiste kwaliteit en kwantiteit onder handhaving van milieu- en veiligheidseisen.

Je rapporteert aan de productiemanager
Je krijgt directe rapportage van : Kwantiteit, Kwaliteit, en Veiligheid

Belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden:

 • Zorgen voor de bezetting in de ploeg, verdelen van werkzaamheden
 • Kennisnemen van onderhoud werkzaamheden receptuur, dagelijkse instructies en planning
 • Overdragen van bijzonderheden aan operators t.a.v. processen, product specificaties, behandelingswijze, uit te voeren analyses en milieu gevoelige zaken;
 • (Laten) bijsturen van productieprocessen en inzet van grond- en hulpstoffen a.d.h.v. analyse- en proceskwaliteit resultaten;
 • Begeleiden van medewerkers bij niet-routinematige aangelegenheden en oplossen van operationele problemen;
 • Dagelijks controleren van de producten en het verrichten van diverse metingen;
 • Onderzoeken en oplossen van complexe problemen i.s.m. quality engineer, maintenance en/of leidinggevende;
 • Overleggen met leidinggevende bij verstoringen die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering;
 • Toezien op de naleving van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften binnen de productie, alsmede door alle aanwezigen op het terrein (buiten dagdienst), corrigerend optreden indien nodig;
 • Constateren van (potentieel) onveilige situaties en/of werkwijzen, bespreken van oplossingen met leidinggevende en/of veiligheidskundige;
 • (Buiten dagdienst) regelen van de gang van zaken m.b.t. fabriek, buitenterrein chauffeurs,
 • Verlenen van toegang tot het terrein bij afwezigheid kantoorpersoneel;
 • In geval van calamiteiten inschatten van de ernst en omvang, inschakelen van de leidinggevenden en/of externe hulpdiensten;
 • (Laten) administreren van diverse uren-, productie- en verbruiksgegevens;
 • Maken van het wachtverslag, vastleggen van bijzonderheden en situaties omtrent activiteiten in de ploeg en rapporteren van productieprestaties;
 • Overdragen van informatie aan collega shiftleaders en leidinggevende;
 • Bijwonen van diverse werkoverleggen;
 • Uitdragen van beleid naar de medewerkers;
 • Signaleren en met collega shiftleaders bespreken van wenselijke verbeteringen;
 • Bespreken van voorstellen met leidinggevende en collega’s
 • Zorgdragen voor implementatie en borging van de resultaten in de ploeg;
 • Motiveren van medewerkers, beoordelen van prestaties, bijsturen, instrueren en (laten) opleiden;
 • Voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken i.s.m. Productie Manager;
 • Het proactief signaleren van afwijkingen in het product en dit communiceren aan de (Assistent) Productieleider en of overige afdeling(en).
 • Het naleven c.q. doen naleven van richtlijnen en procedures inzake veiligheid, kwaliteit, Arbo, milieu en vergunningen;
 • Het op juiste wijze omgaan met het gereedschap, instrumenten, het opvolgen van zowel wettelijk als bedrijfsvoorschriften en – richtlijnen;
 • Het melden van onregelmatigheden tijdens de werkzaamheden en adequaat optreden indien gewenst;
 • Het gevraagd en ongevraagd leveren van een bijdrage aan de optimalisatie van de processen bij UPRA;
 • Instrueren van Operators inzake veiligheid en milieuvoorschriften en controle hierop
 • Samen werken met onderhoudsdienst ter beperking van operationele down time
 • Opstellen van incidenten rapportages en incidenten formulieren
 • Samenwerken met de onderhoud dienst om operationele down time te beperken

Bevoegdheden:

 • Bijsturen van productieproces o.b.v. analyseresultaten
 • Corrigeren van procescondities
 • Aftekenen van inspectielijsten
 • Opstarten van installaties
 • Aanspreken van personen op de locatie/plant op onveilig gedrag
 • Verwijderen van personen van de locatie in samenspraak met leidinggevende

Wat neem je mee:

 • MBO+- niveau
 • Heftruckcertificaat
 • BHV
 • Circa 1-3 jaar ervaring als all round operator binnen de PRA-installatie of in een vergelijkbare
 • functie binnen een andere productieomgeving
 • Bewezen ervaring als leidinggevende in een productie omgeving
 • Kennis van productieprocessen
 • Goede beheersing Nederlandse, Engelse en Poolse taal in woord en geschrift
 • Goede kennis van MS Office,
 • Kennis van EHS wet- en regelgeving en praktische invulling hiervan

Wie ben jij:

Je kunt leidinggeven; het aansturen van anderen i.h.k.v. hun werkvervulling en realisatie van vastgestelde resultaten.
Je bent besluitvaardig: beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen.
Je bent resultaatgericht: sturen van zichzelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met het oog op efficiency en effectiviteit.
Je hebt expertise en vakkennis: toevoegen van betekenis aan informatie in een bepaalde werksituatie; ontwikkelen en verdiepen van kennis op bepaald aandachtsgebied en vertalen van de consequenties voor de eigen organisatie. Overzicht en overzien van situaties en processen in tijd, onderkennen va.
Je bent communicatief vaardig: communiceert en rapporteert relevante informatie op heldere en beknopte wijze. Past de boodschap aan aan de ontvanger en luistert naar de zienswijze van anderen.

Interesse?

Wil jij werken in een innovatieve en technische omgeving waarin geen dag hetzelfde is? Sluit jij aan op het profiel?
Neem dan contact op met Renata Kosmowska.
Email: r.kosmowska@p-r-a.nl

Apply now